KELULUSAN UJIAN NASIONAL 2009

Admin Minggu, 01/05/2005 Utama 1756 hits

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH SMAN NEGERI 1 CIBEBER

Nomor 423.5/265/sman1cbb/2009

Tentang 

PENENTUAN KELULUSAN

Menimbang      : dst

Mengingat        : dst

Memperhatikan : Hasil Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun pelajaran 2008/2009, Kepala SMA Negeri 1 Cibeber dengan ini 

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Nama-nama Peserta Ujian Nasional dan Ujian sekolah tahun Pelajaran 2008/2009 dapat dilihat pada website ini.

http://www.sman1cibeber.sch.id/kelulusan

 

yang bersangkutan berhak /tidak berhak mendapatkan :

1. Ijazah

2. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)

 

Ditetapkan di : Cibeber
Pada Tanggal : 18 Juni 2009

                ttd

Drs.H.M.DANUR JAMHUR
NIP.195601071980031010

 

CATATAN :

Bagi Siswa-siswi yang telah mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di SMA Negeri 1 Cibeber tahun Pelajaran 2008/2009  dapat;

Melihat Hasil dan Pengumuman dilakukan dengan :

1. Siswa  dapat melakukan Authentikasi pada halaman kelulusan dengan cara sebagai berikut:

    a. Masukan Nomor Ujian Nasional Anda

2. Hasil Pengumuman dapat dilihat setelah anda melakukan login dan hasilnya akan tertulis pada halaman tersebut.

3. Hal-hal yang menyakut hasil kelulusan maupun informasi lainnya dapat menghubungi melalui email sekolah : info@sman1cibeber.sch.id atau dapat langsung menghubungi bagian Humas.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatianya saya ucapkan terima kasih.

 

: tanpa label

Bermodal Mimpi Ke Bandung

Minggu, 01/05/2005

UN 2015

Senin, 02/02/2015

MUTIARA HADIST

Rasulullah Bersabda, 'Barangsiapa Berjalan Memenuhi Keperluan Saudaranya Dan Menyampaikan Keinginannya, Maka Itu Lebih Besar (pahalanya) Daripada Iktikaf Di Masjid Selama 10 Tahun, Sedangkan Orang Yang Iktikaf Satu Hari Untuk Mencari Keridhaan Allah, Maka Allah Akan Jadikan Penghalang Antara Ia Dan Neraka Tiga Parit Yang Jauhnya Lebih Dari Dua Ufuk Timur Dan Barat'. Membahagiakan Saudara Kita